Wystąpienia 2022

Nagrania z konferencji – playlista

 

Zmiany w obszarze sprawozdawczości budżetowej i ich skutki dla JST
mgr Krystyna gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;


 

Klasyfikacja budżetowa i jej uwarunkowania w procesie gromadzenia i wydatkowania.
mgr Krystyna gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;


 

Wykonywanie planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego ze wskazaniem przyczyn powstawania nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
dr Irena Bruszewska – skarbnik jednostki samorządu terytorialnego, ekspert z tematyki finansów publicznych;


 

Obowiązki akcyzowe JST przy wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach OZE.
mgr Irena Siwek – Kierownik Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym; ekspert VAT;


 

Inwentaryzacja w ustaleniach kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych.
mgr Daniel Karaźniewicz – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;


 

Czas popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych w ujęciu nakazu stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy.
dr Anna Rotter – Sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach;


 

Wydatki z budżetu z tytułu wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.
dmgr Waldemar Witalec – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie;


 

Sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych na tle przedmiotu raportowania.
mgr Bartosz Banasiuk – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;


 

Kontrola zarządcza – kluczowe obszary analizy ryzyka na płaszczyźnie planu działania jednostki.
mgr Jakub Mielczarek – ekspert z tematyki finansów publicznych;


 

W jaki sposób przygotować, przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
mgr Ewa Czarniecka – główna księgowa w jednostce budżetowej, ekspert z tematyki finansów publicznych;