Dyscyplina Finansów Publicznych

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy Państwa na VI Ogólnopolską Konferencję:

„Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Problemy finansowania sportu; oszustwa w rozliczaniu środków unijnych;
nowe obszary systemowej odpowiedzialności w finansach publicznych.”,

która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Organizatorzy Konferencji, wśród których wyszczególnić należy:

 • Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu;
 • Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu;
 • Uniwersytet Warszawski – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego;
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego;
 • Uniwersytet Łódzki – Wydział Prawa i Administracji;
 • Uniwersytet Opolski – Wydział Prawa i Administracji;
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Społecznych;
 • WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą;
 • Fundacja Orły Sportu;

opracowali program Konferencji, obejmujący najistotniejsze problemy w zakresie dyscypliny finansów publicznych oraz gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach dwudniowego programu Konferencji zostanie wyodrębnionych VI sesji konferencyjnych bezpośrednio związanych z tematyką odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w trakcie których przewidziano 31 wystąpień tematycznych osób o uznanych autorytetach i doświadczeniu zawodowym, wśród których znajdują się rzecznicy dyscypliny finansów publicznych, członkowie Głównej Komisji Orzekającej oraz regionalnych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również pracownicy państwowych organów kontroli.

Zapraszając Państwa do analizy harmonogramu Konferencji nadmieniamy, iż zgodnie z przyjętymi założeniami wystąpienia konferencyjne posiadać będą cechy warsztatowe, w sposób czytelny identyfikujące obszar nakazanego bądź zakazanego działania (zaniechania) osoby odpowiedzialnej za gromadzenie i dysponowanie środkami publicznymi, a praktyczny charakter rozważań każdego z wystąpień zostanie rozszerzony o kontekst nawiązujący do rozstrzygnięć organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz orzeczeń sądów administracyjnych.

Wyrażamy przekonanie, iż proponowane zakresy tematyczne na tle komplementarnego charakteru ustalonego porządku obrad Konferencji pozytywnie rzutować będą na ocenę całokształtu realizowanych celów szkoleniowych, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do ograniczenia stwierdzanych nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych związanych z sferą odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W zakreślonym odniesieniu jako adresatów Konferencji wskazać należy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów oraz województw, skarbników, kierowników i głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników odpowiedzialnych za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, osoby realizujące zadania kontroli finansów publicznych oraz zamówień publicznych, jak również wszystkich tych, którzy obszar zawodowej aktywności sytuują w sferze gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Rzecznik
dyscypliny finansów publicznych
pierwszej instancji

Ewa Pudło
Rzecznik
dyscypliny finansów publicznych
pierwszej instancji

Arkadiusz Talik

PAKIET UCZESTNIKA KONFERENCJI

 1. Publikacja specjalna poświęcona tematyce dyscypliny finansów publicznych 2019, Wydawnictwo Profil;
  Publikacja poświęcona tematyce dyscypliny finansów publicznych
 2. Numer miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych „Finanse Komunalne” zawierający artykuły dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych bądź gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych;
  finanse komunalne
  Finanse Komunalne
  ISSN: 1232-0307

  Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku.

  W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

 3. Samorząd Terytorialny - miesięcznik o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych.

  Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy

 4. Materiały i case study, notatniki, długopisy, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferncji;
 5. Bezpłatny testowy dostęp do renomowanego systemu Legalis Administracja, dedykowanego pracownikom administracji publicznej;

  Legalis Administracja

 6. Oferty specjalne dla uczestników konferencji Wydawnictwa C.H.Beck.

  Wydawnictwo C.H.Beck

 7. Publikacja poświęcona tematyce zamóweń publicznych.
  Publikacja DFP
  Publikacja DFP

Autorom wystąpień i uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają możliwość publikacji najlepszych referatów (opracowań) w planowanej monografii pokonferencyjnej.

KOSZT

Wysokość opłaty konferencyjnej w podstawowej kwocie wynosi 580 zł. Nocleg w pokoju jednoosobowym wiąże się z dopłatą 60 zł. W przypadku niekorzystania z noclegu opłata konferencyjna wynosi 490 zł. Opłata skalkulowana została na poziomie zapewniającym finansowanie przedsięwzięcia na zasadzie non profit.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ W STANDARDZIE:

 1. nocleg (pokój dwuosobowy) w Hotelu Premiere Classe z 4/5 kwietnia 2019 r. wraz z opłaconym miejscem parkingowym,
 2. pełne wyżywienie (ciepła kolacja – bufet typu lunch – w dniu 4 kwietnia 2019 r. oraz śniadanie (zgodne z ofertą Hotelu) i obiad – lunch dwudaniowy serwowany – w dniu 5 kwietnia 2019 r.,
 3. bufet kawowy (kawa, herbata, ciasteczka, woda/soki) oraz bufet kanapkowy w trakcie trwania Konferencji (4-5 kwietnia 2019 r.),
 4. udział w przedstawieniu artystycznym 4 kwietnia 2019 r.,
 5. pakiet uczestnika Konferencji, w skład którego wchodzi m. in.:
  • publikacja specjalna poświęcona tematyce dyscypliny finansów publicznych 2019, Wydawnictwo Profil,
  • Numer miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych „Finanse Komunalne” zawierający artykuły dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych bądź gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,
   bądź numer miesięcznika Samorząd Terytorialny - o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r., zajmujący się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych.
  • materiały i case study, notatniki, długopisy, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji,
  • publikacja poświęcona tematyce zamówień publicznych,
  • bezpłatny 21-dniowy dostęp do renomowanego systemu Legalis Administracja, dedykowanego pracownikom administracji publicznej,
  • oferty specjalne dla uczestników konferencji, w tym specjalna oferta na zakup SIP Legalis Administracja,
  • bezpłatny 27-dniowy dostęp do systemu LEX Administracja dedykowanego pracownikom administracji publicznej.

Autorom wystąpień i uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają możliwość publikacji najlepszych referatów (opracowań) w planowanej monografii pokonferencyjnej.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

RIO Wrocław

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

RIO Opole

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Fundacja Orły Sportu

Fundacja Orły Sportu

PATRONAT MEDIALNY

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia