Dyscyplina Finansów Publicznych

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy Państwa na V Ogólnopolską Konferencję:

„Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dysfunkcje w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych”,

która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Organizatorzy Konferencji, wśród których wyszczególnić należy:

 • Ministerstwo Finansów – Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów publicznych;
 • Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu;
 • Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu;
 • Uniwersytet Warszawski – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego;
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego;
 • Uniwersytet Łódzki – Wydział Prawa i Administracji;
 • Uniwersytet Opolski – Wydział Prawa i Administracji
 • Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku
 • Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu;

opracowali program Konferencji, obejmujący najistotniejsze problemy w zakresie dyscypliny finansów publicznych oraz gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach dwudniowego programu Konferencji zostanie wyodrębnionych V sesji konferencyjnych bezpośrednio związanych z tematyką odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w trakcie których przewidziano 24 wystąpienia tematycznych osób o uznanych autorytetach i doświadczeniu zawodowym, wśród których znajdują się rzecznicy dyscypliny finansów publicznych, członkowie Głównej Komisji Orzekającej oraz regionalnych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również pracownicy państwowych organów kontroli.

Zapraszając Państwa do analizy harmonogramu Konferencji nadmieniamy, iż zgodnie z przyjętymi założeniami wystąpienia konferencyjne posiadać będą cechy warsztatowe, w sposób czytelny identyfikujące obszar nakazanego bądź zakazanego działania (zaniechania) osoby odpowiedzialnej za gromadzenie i dysponowanie środkami publicznymi, a praktyczny charakter rozważań każdego z wystąpień zostanie rozszerzony o kontekst nawiązujący do rozstrzygnięć organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz orzeczeń sądów administracyjnych.

Wyrażamy przekonanie, iż proponowane zakresy tematyczne na tle komplementarnego charakteru ustalonego porządku obrad Konferencji pozytywnie rzutować będą na ocenę całokształtu realizowanych celów szkoleniowych, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do ograniczenia stwierdzanych nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych związanych z sferą odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W zakreślonym odniesieniu jako adresatów Konferencji wskazać należy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów oraz województw, skarbników, kierowników i głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników odpowiedzialnych za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, osoby realizujące zadania kontroli finansów publicznych oraz zamówień publicznych, jak również wszystkich tych, którzy obszar zawodowej aktywności sytuują w sferze gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Rzecznik
dyscypliny finansów publicznych
pierwszej instancji

Ewa Pudło
Rzecznik
dyscypliny finansów publicznych
pierwszej instancji

Arkadiusz Talik

PAKIET UCZESTNIKA KONFERENCJI

 1. Publikacja specjalna: Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie Prawne 2018 poświęcona tematyce dyscypliny finansów publicznych, Wydawnictwo Profil;

   

  Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne poświęcona tematyce dyscypliny finansów publicznych
   

   

 2. Publikacje tematyczne: tom Iurisprudentia - seria wydawnicza Biblioteka Correcty - Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;

   

  Publikacje tematyczne: Correcta Kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
   

   

 3. Numer 1-2/2018 miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych „Finanse Komunalne” zawierający artykuły dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych bądź gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych;

   

  finanse komunalne
  Finanse Komunalne
  ISSN: 1232-0307

   

  Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku.

  W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

   

   

 4. Książka zawierająca zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego. "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy" (Wydanie 15)

   

  Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy
   

   

 5. Materiały i case study, notatniki, długopisy, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji;
 6. Bezpłatny testowy dostęp do renomowanego systemu Legalis Administracja, dedykowanego pracownikom administracji publicznej;
 7. Oferty specjalne dla uczestników konferencji Wydawnictwa C.H.Beck .

Autorom wystąpień i uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają możliwość publikacji najlepszych referatów (opracowań) w planowanej monografii pokonferencyjnej.

KOSZT

Wysokość opłaty konferencyjnej w podstawowej kwocie wynosi 580 zł. Nocleg w pokoju jednoosobowym wiąże się z dopłatą 60 zł. W przypadku niekorzystania z noclegu opłata konferencyjna wynosi 490 zł. Opłata skalkulowana została na poziomie zapewniającym finansowanie przedsięwzięcia na zasadzie non profit.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ W STANDARDZIE:

 1. nocleg (pokój dwuosobowy) w Hotelu Premiere Classe z 19/20 kwietnia 2018 r. wraz z opłaconym miejscem parkingowym,
 2. pełne wyżywienie (ciepła kolacja – bufet typu lunch – w dniu 19.04.2018 r. oraz śniadanie (zgodne z ofertą Hotelu) i obiad – lunch dwudaniowy serwowany – w dniu 20.04.2018 r.,
 3. bufet kawowy (kawa, herbata, ciasteczka, woda/soki) oraz bufet kanapkowy w trakcie trwania Konferencji (19-20.04.2018 r.),
 4. udział w przedstawieniu artystycznym 19.04.2018 r.,
 5. pakiet uczestnika Konferencji, w skład którego wchodzi m. in.:

   

  • publikacja specjalna Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie Prawne 2018 poświęcona tematyce dyscypliny finansów publicznych, Wydawnictwo Profil,
  • Publikacja tematyczna: tom Iurisprudentia - seria wydawnicza Biblioteka Correcty - Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,
  • Numer 1-2/2018 miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych „Finanse Komunalne” zawierający artykuły dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych bądź gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych
  • materiały i case study, notatniki, długopisy, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji,
  • bezpłatny 21-dniowy dostęp do renomowanego systemu Legalis Administracja, dedykowanego pracownikom administracji publicznej,
  • oferty specjalne dla uczestników konferencji, w tym specjalna oferta na zakup SIP Legalis Administracja,
  • bezpłatny 27-dniowy dostęp do systemu LEX Administracja dedykowanego pracownikom administracji publicznej.

Autorom wystąpień i uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają możliwość publikacji najlepszych referatów (opracowań) w planowanej monografii pokonferencyjnej.

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

PATRONAT

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia dla budżetu