Wystąpienia 2021

Wystąpienia     Postery

 

Umowa w procesach gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych – źródłowa kategoryzacja nieprawidlowości i ich sytuowanie w obszarze odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Arkadiusz Talik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;


 

Szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez pryzmat obowiązku jej stopniowania.
mgr Ireneusz Kołakowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;


 

Zarządzanie ryzykiem naruszenia kryteriów dokonywania wydatków publicznych.
mgr Marek Dyjasz – ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska;


 

Podstawy planowania dotacji z budżetu JST.
mgr Ewa Zarzecka – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;


 

Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego, w świetle orzecznictwa Regionalnej Komisji Orzekającej w Olsztynie.
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;


 

Zmiany w klasyfikacji budżetowej jednostki sektora finansów publicznych poprzez pryzmat Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
mgr Krystyna Gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;


 

Finansowanie inwestycji publicznych w oparciu o obligacje komunalne.
dr Rafał Trzeciakowski – radca prawny;


 

VAT w jednostce sektora finansów publicznych: procedura MDR (obowiązek czy konieczność ?) oraz stosowanie przez jednostki samorządu terytorialnego w JPK oznaczenia TP.
mgr Irena Siwek – Kierownik Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym; ekspert VAT;


 

Praktyczne aspekty procesu kontroli wydatków publicznych w spojrzeniu głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych.
mgr Elżbieta Zaleska – ekonomista, ekspert w zakresie planowania budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych;


 

Gospodarność wydatków publicznych po (ostatniej) zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
mgr Jarosław Kotowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;


 

Podmiotowe kryteria odpowiedzialności za dokonywanie wydatków publicznych.
dr Anna Rotter – Sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach;


 

Informacja publiczna w obszarze wydatków publicznych.
dr Maciej Kobak – Sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, adiunkt WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, Katedra Prawa Publicznego;

 


Wady postępowania prowadzonego przez organ wykonawczy JST jako przyczyny nieefektywnego dochodzenia zwrotu dotacji
format PDF
mgr Remigiusz Mazur – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, radca prawny


Elektronizacja postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji – pomocna dłoń, czy kłoda rzucona pod nogi organu wykonawczego JST
format PDF
mgr Remigiusz Mazur – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, radca prawny

 

 

Sesja posterowa

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa jako opłaty lokalne
format PDF
dr hab., prof. UEW Dorota Rynio – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Współczesne zmiany oczekiwań władz małych miast wobec państwowej polityki rozwoju lokalnego
format PDF
dr hab., prof. UEW Andrzej Sztando – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Struktura rodzajowa nowych nieruchomości niemieszkalnych w polskich miastach w latach 2010-2020
format PDF
dr hab., prof. UEW Alicja Zakrzewska-Półtorak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Rewitalizowane linie kolejowe zarządzane przez Województwo Dolnośląskie
format PNG
mgr Anna Szulc – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Koszty społeczne i ekonomiczne urban sprawl
format JPG
mgr Hanna Adamiczka, mgr inż. Agata Pluta – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Aspekty ekonomiczne kurczenia się dolnośląskich miast
format JPG
mgr Hanna Adamiczka, mgr inż. Agata Pluta – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Budżet partycypacyjny jako narzędzie współzarządzania finansami publicznymi – wady i zalety
format PDF
mgr Aleksandra Wrona – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu