Wystąpienia 2022

Nagrania z konferencji – playlista

Wystąpienia     Postery

 

 

Zmiany w obszarze sprawozdawczości budżetowej i ich skutki dla JST
mgr Krystyna Gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;


 

Klasyfikacja budżetowa i jej uwarunkowania w procesie gromadzenia i wydatkowania.
mgr Krystyna Gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;


 

Wykonywanie planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego ze wskazaniem przyczyn powstawania nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
dr Irena Bruszewska – skarbnik jednostki samorządu terytorialnego, ekspert z tematyki finansów publicznych;


 

Obowiązki akcyzowe JST przy wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach OZE.
mgr Irena Siwek – Kierownik Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym; ekspert VAT;


 

Inwentaryzacja w ustaleniach kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych.
mgr Daniel Karaźniewicz – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;


 

Czas popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych w ujęciu nakazu stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy.
dr Anna Rotter – Sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach;


 

Wydatki z budżetu z tytułu wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.
mgr Waldemar Witalec – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie;


 

Sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych na tle przedmiotu raportowania.
mgr Bartosz Banasiuk – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;


 

Kontrola zarządcza – kluczowe obszary analizy ryzyka na płaszczyźnie planu działania jednostki.
mgr Jakub Mielczarek – ekspert z tematyki finansów publicznych;


 

W jaki sposób przygotować, przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
mgr Ewa Czarniecka – główna księgowa w jednostce budżetowej, ekspert z tematyki finansów publicznych;


 

Poręczenie w prawnych granicach działania powiatu (studium przypadku).
mgr Iwona Frańczuk – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;


 

Uwarunkowania procesu odpowiedzialności głównego księgowego.
mgr Ireneusz Kołakowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;


 

Wydatki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w świetle przesłanek odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


 

Zagadnienia waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych w świetle ograniczeń dopuszczalności modyfikacji umowy.
dr Wojciech Robaczyński prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Współczesnych Problemów Obrotu Cywilnego;


 

Zamówienia publiczne: wartość zamówienia a kwoty w planie finansowym (w świetle wyników kontroli).
mgr Mateusz Winiarz – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji;


 

Krytyczne obszary procesu badania zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.
mgr Mariusz Gołaszewski – ekspert i praktyk rynku kapitałowego w obszarze finansowania długu samorządowego;


 

Cywilistyczne uwarunkowania naruszenia zasady terminowej realizacji zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego.
mgr Michał Stawiński – doradca podatkowy, adwokat;


 

Umowa EPC jako środek poprawy efektywności energetycznej w samorządzie terytorialnym.
dr Rafał Cieślak – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Nauki Administracji, radca prawny

 

 

Sesja posterowa

Zasoby mieszkaniowe jako element potencjału rozwojowego miast
format PDF
dr hab., prof. UEW Alicja Zakrzewska-Półtorak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Transparentność gospodarowania środkami publicznymi
format PDF
prof. UEW dr hab. Dorota Rynio – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Efektywne wydatkowanie środków publicznych poprzez wdrażanie technologii ICT w systemie transportowym miasta
format PDF
mgr Jakub Sokołowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Czy modele oraz ustalenia i rekomendacje prawidłowo integrują zarządzanie przestrzenią z zarządzaniem strategicznym rozwojem gmin?
format PDF
prof. UEW, dr hab. Andrzej Sztando – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu