Rada programowa

Skład Rady Programowej Konferencji:

dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UEW

Katedry Gospodarki Regionalnej Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze

dr hab. Artur Walasik, prof. UE

Katedra Finansów Publicznych Wydział Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Monika Bogucka Felczak, prof. UŁ

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki

dr Anna Rotter

Sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

dr hab. Anna Ostrowska, prof. AŁ

Wydział Prawa i Administracji Akademia Łomżyńska

dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW

Katedra Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mgr Janusz Facon

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

mgr Ireneusz Kołakowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny