Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny Konferencji „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.” tworzą:

Przewodniczący:

mec. Arkadiusz Talik

mec. Arkadiusz Talik

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny

+48 608 557 529
arkadyt7@wp.pl

Członkowie:

prof. UEW dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prof. UP dr hab. Marian Kachniarz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. UEW dr hab. Dorota Rynio

Wicedyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

mgr Ewa Pudło

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

dr Rafał Cieślak

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny

mazur-remigiusz-125

mec. Remigiusz Mazur

Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny

dr Paulina Bieś-Srokosz

Adiunkt Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

mgr Mateusz Winiarz

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej

dr Wojciech Robaczyński prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, zastępca kierownika Centrum Ochrony Prawnej Finansów Samorządu Terytorialnego WPiA UŁ, członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

jacek-srokosz-125

dr Jacek Srokosz

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

Jacek Wychowanek

dr Jacek Wychowanek

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu