Dyscyplina Finansów Publicznych

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy Państwa na IX Ogólnopolską Konferencję:

Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Wydatki i zobowiązania w uwarunkowaniach zmiennej stabilności finansów publicznych

która odbędzie się w formie online w dniu 29 listopada 2022 r. (studio konferencyjne: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Organizatorzy Konferencji diagnozując najistotniejsze problemy w zakresie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych opracowali program Konferencji obejmujący 30 wystąpień konferencyjnych zgrupowanych w V sesjach bazujących wokół osnowy podstawowego założenia programowego bieżącej IX edycji Konferencji „Wydatki i zobowiązania w uwarunkowaniach zmiennej stabilności finansów publicznych”.

W ramach programu Konferencji obejmującego przedmiot finansów publicznych przewidziano wystąpienia osób o uznanych doświadczeniach zawodowych legitymowanych w obszarze dyscypliny finansów publicznych, działalności jednostek sektora finansów publicznych, państwowych organów kontroli, czy też naukowej analizy zagadnień umiejscowionych w profilu Konferencji.

Zapraszając Państwa do analizy harmonogramu Konferencji nadmieniamy, iż zgodnie z przyjętymi założeniami wystąpienia konferencyjne posiadać będą cechy warsztatowe, w sposób czytelny identyfikujące obszar nakazanego bądź zakazanego działania (zaniechania) osoby odpowiedzialnej za gromadzenie i dysponowanie środkami publicznymi, a praktyczny charakter rozważań każdego z wystąpień zostanie rozszerzony o kontekst nawiązujący do rozstrzygnięć organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz orzeczeń sądów administracyjnych.

Wyrażamy przekonanie, iż proponowane zakresy tematyczne pozytywnie rzutować będą na ocenę całokształtu realizowanych celów szkoleniowych, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do ograniczenia stwierdzanych nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych związanych z sferą odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W zakreślonym odniesieniu jako adresatów Konferencji wskazać należy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów oraz województw, skarbników, kierowników i głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników odpowiedzialnych za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, osoby realizujące zadania kontroli finansów publicznych oraz zamówień publicznych, jak również wszystkich tych, którzy obszar zawodowej aktywności sytuują w sferze gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.