Wykładowcy

Podstawowe informacje dotyczące wykładowców (sporządzono w porządku alfabetycznym)

dr Rafał Cieślak

Adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

mgr Arkadiusz Duda

Licencjonowany doradca podatkowy.

mgr Janusz Facon

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;

prof. dr hab. Mariusz Golecki

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

mgr Damian Grzelka

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach;

mgr Lucyna Hanus

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;

dr Daniel Jurewicz

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku;

mec. Ireneusz Kołakowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;

mgr Jarosław Kotowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;

mgr Radosław Kujawiński

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;

mgr Wojciech Lachiewicz

członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;

mec. Remigiusz Mazur

etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

dr Barbara Michalak

członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu;

mec. Joanna Radzieja

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, radca prawny;

dr Wojciech Robaczyński

Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji), Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

dr Anna Rotter

Ministerstwo Finansów, Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, radca prawny;

dr Marcin Smaga

Adiunkt Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny;

mec. Arkadiusz Talik

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

mgr Katarzyna Tyc-Okońska

Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych w Urzędzie Zamówień Publicznych;

prof. UE dr hab. Artur Walasik

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

mgr Mateusz Winiarz

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;

mec. Beata Zalewska

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

PATRONAT

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia dla budżetu