Wykładowcy

Podstawowe informacje dotyczące wykładowców (sporządzono w porządku alfabetycznym)

dr Rafał Cieślak

adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

mgr Michalina Domańska-Zabawczuk

certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów;

mgr Janusz Facon

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;

dr Izabela Fundowicz

Naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych;

mgr Damian Grzelka

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach;

mgr Lucyna Hanus

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;

mgr Piotr Jaworski

certyfikowany audytor wewnętrzny (CGAP, audytor wewnętrzny w sektorze finansów publicznych);

dr Daniel Jurewicz

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, członek Kolegium RIO w Bydgoszczy;

dr Marcin Kaliński

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;

mec. Ireneusz Kołakowski

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;

mgr Jarosław Kotowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;

mgr Radosław Kujawiński

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;

dr Agnieszka Kowalska

członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu;

dr Magdalena Kowalska

członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu;

mgr Wojciech Lachiewicz

członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

mec. Remigiusz Mazur

Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

mgr Janusz Mularz

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie;

mec. Joanna Radzieja

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, radca prawny;

dr Wojciech Robaczyński

Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji), Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

mec. Anna Rotter

Ministerstwo Finansów, Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, radca prawny;

dr Marcin Smaga

adiunkt Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny;

mec. Michał Stawiński

doktorant Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat;

mec. Arkadiusz Talik

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

prof. UE dr hab. Artur Walasik

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

mgr Mateusz Winiarz

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;

mgr Urszula Wycisk

Główny Inspektor Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

mec. Beata Zalewska

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

PATRONAT

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia dla budżetu