Wykładowcy

Podstawowe informacje dotyczące wykładowców (sporządzono w porządku alfabetycznym)

mgr Bartosz Banasiuk

ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;

dr Paulina Bieś-Srokosz

adiunkt Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Prawa i Ekonomii; Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego;

dr Irena Bruszewska

skarbnik jednostki samorządu terytorialnego, ekspert z tematyki finansów publicznych;

dr Rafał Cieślak

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny;

mgr Ewa Czarniecka

główna księgowa w jednostce budżetowej, ekspert z tematyki finansów publicznych;

mgr Janusz Facon

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;

dr Paweł Falenta

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;

mgr Iwona Frańczuk

członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;

mgr Krystyna Gąsiorek

ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;

mgr Mariusz Gołaszewski

ekspert i praktyk rynku kapitałowego w obszarze finansowania długu samorządowego;

dr Marcin Kaliński

p.o. Dyrektor Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;

dr Dariusz P. Kała

adiunkt Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie;

mgr Daniel Karaźniewicz

członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;

mgr Ireneusz Kołakowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;

mgr Jarosław Kotowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;

mgr Ewelina Kurzydło

Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;

mgr Wojciech Lachiewicz

członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;

mgr Remigiusz Mazur

etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, radca prawny;

mgr Katarzyna Makowska

Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Katarzyna Makowska;

mgr Jakub Mielczarek

ekspert z tematyki finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej;

mgr Ewa Piechota–Oloś

radca prawny, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu;

dr Wojciech Robaczyński prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, zastępca kierownika Centrum Ochrony Prawnej Finansów Samorządu Terytorialnego WPiA UŁ, członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych;

dr Anna Rotter

Sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach;

dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

dr Marlena Sakowska-Baryła

radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych sp. p;

mgr Irena Siwek

Kierownik Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym; ekspert VAT;

mgr Jakub Sokołowski

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

mgr Michał Stawiński

doradca podatkowy, adwokat;

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Zakład Studiów Społeczno-Ekonomicznych, ekspert Fundacji Batorego;

dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

mgr Arkadiusz Talik

członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

mgr Mateusz Winiarz

Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji;

mgr Waldemar Witalec

członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie;

dr Jacek Wychowanek

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu;

dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

mgr Elżbieta Zaleska

ekonomista, ekspert w zakresie planowania budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych;

mgr Anna Zawadzka

ekonomista, MBA w administracji publicznej, ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych;