Rada programowa

W skład Rady Programowej Konferencji wchodzą osoby, których  zainteresowania naukowe i doświadczenie zawodowe stanowią rękojmię najwyższego poziomu Konferencji:

prof. Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Wiesława Miemiec

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. Jolanta Itrich-Drabarek

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego

prof. UE dr hab. Małgorzata Markowska

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. UE dr hab. Artur Walasik

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Michał Bitner

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego

dr Wojciech Robaczyński

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

mec. Arkadiusz Talik

Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

dr Anna Rotter

Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

dr Marcin Smaga

Katedra Polityki Gospodarczej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

mgr Mateusz Winiarz

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie

mgr Janusz Facon

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

mgr Ireneusz Kołakowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

mgr Radosław Kujawiński

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

mgr Łukasz Strzelecki

Prezes Zarządu Fundacji Orły Sportu

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

RIO Wrocław

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

RIO Opole

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Fundacja Orły Sportu

Fundacja Orły Sportu

PATRONAT MEDIALNY

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia dla budżetu