Rada programowa

Skład Rady Programowej Konferencji:

prof. UE dr hab. Małgorzata Markowska

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. UE dr hab. Artur Walasik

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Monika Bogucka Felczak prof. UŁ

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki

dr Anna Rotter

Sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

dr Joanna Filaber

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

mgr Janusz Facon

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

mgr Ireneusz Kołakowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny