Rada programowa

W skład Rady Programowej Konferencji wchodzą osoby, których  zainteresowania naukowe i doświadczenie zawodowe stanowią rękojmię najwyższego poziomu Konferencji:

prof. Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Wiesława Miemiec

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Mariusz Golecki

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

prof. UE dr hab. Małgorzata Markowska

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. UE dr hab. Artur Walasik

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Wojciech Robaczyński

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

mec. Arkadiusz Talik

Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

dr Anna Rotter

Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

dr Marcin Smaga

Katedra Polityki Gospodarczej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

mgr Mateusz Winiarz

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie

dr Daniel Jurewicz

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

mgr Janusz Facon

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

mgr Ireneusz Kołakowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

mgr Radosław Kujawiński

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

mgr Stanisław Hojda

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

PATRONAT

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia dla budżetu