Kontakt i rejestracja

Sekretariat Konferencji

Katarzyna Jurek
tel. (22) 464-97-18
kom. 508-083-523
fax. (22) 464-97-52
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Adres do korespondencji

Ogólnopolska Konferencja „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”
Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1/35-36
00-020 Warszawa

Rejestracja uczestników

Rejestracja oraz obsługa finansowa Konferencji realizowana jest przez:

Szkolenia dla firm - Instytut Rachunkowości i Podatków

Z uwagi na szkoleniowy charakter Konferencji ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, które prosimy przesyłać w terminie do dnia 20 marca 2019r.:

Z powodu zainteresowania udziałem w Konferencji i zwiększenia limitu uczestników termin składania zgłoszeń przedłużono do dnia 22 marca 2019 r.

  1. Za pośrednictwem poniższego formularza:
  2. Poprzez przesłanie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru na faks: (22) 464-97-52 lub e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

    karta zgłoszenia w formacie MS Word
    karta zgłoszenia w formacie PDF

  3. Po zgłoszeniu, Uczestnik otrzymuje w formie elektronicznej fakturę proforma na podstawie której należy dokonać płatności do dnia 20 marca 2019 r. na wskazane na fakturze konto.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

RIO Wrocław

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

RIO Opole

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Fundacja Orły Sportu

Fundacja Orły Sportu

PATRONAT MEDIALNY

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia dla budżetu