Kontakt i rejestracja

Sekretariat Konferencji

Andrzej Starosta
tel. (22) 464-97-55
kom. 509-245-210
fax. (22) 464-97-52
e-mail: andrzej.starosta@irip.pl

Adres do korespondencji

Ogólnopolska Konferencja „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”
Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1/35-36
00-020 Warszawa

Rejestracja uczestników

Rejestracja oraz obsługa finansowa Konferencji realizowana jest przez:

Szkolenia dla firm - Instytut Rachunkowości i Podatków

Z uwagi na szkoleniowy charakter Konferencji ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, które prosimy przesyłać w terminie do dnia 30 marca 2018 r.:

  1. Za pośrednictwem poniższego formularza:

     

  2. Poprzez przesłanie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru na faks: (22) 464-97-52 lub e-mail: andrzej.starosta@irip.pl

    karta zgłoszenia w formacie MS Word
    karta zgłoszenia w formacie PDF

  3. Po zgłoszeniu, Uczestnik otrzymuje w formie elektronicznej fakturę proforma na podstawie której należy dokonać płatności do dnia 30 marca 2018 r. na wskazane na fakturze konto.

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

PATRONAT

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia dla budżetu