Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny Konferencji „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Problemy finansowania sportu; oszustwa w rozliczaniu środków unijnych; nowe obszary systemowej odpowiedzialności w finansach publicznych.” tworzą:

Przewodniczący:

mec. Arkadiusz Talik

mec. Arkadiusz Talik

członek Komitetu Sterującego Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

+48 608 557 529
arkadyt7@wp.pl

Członkowie:

prof. UE dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

prof. UP dr hab. Marian Kachniarz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

prof. UE dr hab. Dorota Rynio

Wicedyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

mgr Ewa Pudło

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

dr Przemysław Niemczuk

Dziekan Dyrektor Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

dr Rafał Cieślak

Radca prawny, adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

mazur-remigiusz-125

mec. Remigiusz Mazur

Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny .

joanna-radzieja-125

mec. Joanna Radzieja

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, radca prawny.

mazur-remigiusz-125

dr Jacek Srokosz

Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, koncentrujący zainteresowania naukowe oraz publikacje wokół tematyki edukacji i etyki prawniczej.

dr Paulina Bieś-Srokosz

Adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierownik poradni prawa administracyjnego, działającej przy Instytucie Administracji AJD.

dr Maciej Kobak

Sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, adiunkt WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

mgr Marek Jędrzejewski

Menedżer projektów unijnych i doradca biznesowy, Fundacja Orły Sportu.

dr Paweł Falenta

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

RIO Wrocław

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

RIO Opole

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Fundacja Orły Sportu

Fundacja Orły Sportu

PATRONAT MEDIALNY

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia dla budżetu