Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny Konferencji „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” tworzą:

Przewodniczący:

mec. Arkadiusz Talik

mec. Arkadiusz Talik

członek Komitetu Sterującego Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

+48 608 557 529
arkadyt7@wp.pl

Członkowie:

prof. UE dr hab. Marian Kachniarz

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

mgr Ewa Pudło

członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

dr Rafał Cieślak

radca prawny, adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

mazur-remigiusz-125

mec. Remigiusz Mazur

Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, radca prawny, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu.

mec. Joanna Radzieja

radca prawny, zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

dr Paulina Bieś-Srokosz

adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierownik poradni prawa administracyjnego, działającej przy Instytucie Administracji AJD.

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

PATRONAT

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia dla budżetu